Liên đội trường THCS Hùng Vương tổ chức đại hội liên đội năm học 2020-2021