Trường THCS Hùng Vương tổ chức Hội nghị công chức - viên chức năm học 2020 - 2021